Наталија Јовановиќ

Наталија Јовановиќ е родена 1981 година во Куманово. Дипломира на Катедрата по англиски јазик и книжевност на Факултетот „Блаже Конески“ во Скопје. Во моментот е на постдипломски студии по англиска книжевност. Работи како професор и преведувач.

Прикажи # 
Наслов Created Date Посети
ИНТЕРМЕДИЈАЛНИ КНИГИ: ПРОСПЕРОВИОТ ПАЛИМПСЕСТ 23 Април 2013 15507