Џонатан Калер

Џонатан Калер (1944), професор по англиска и компаративна книжевност на Унивезитетот Корнел. Автор е на неколку дела од сферата на современата книжевна теорија. Освен студиите за Флоберт, Де Сосир и Барт, најпознати негови дела се: Во потрага по знаковите, Структуралистичка поетика, За деконструкцијата.

Display # 
Title Created Date Hits
PROLEGOMENA TO A THEORY OF READING 23 April 2013 16050