Ана Јакимска

Ана Јакимска е родена во 1988, во Гевгелија. Живее во Скопје. Студентка е на Катедрата за општа и компаративна книжевност, при Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ во Скопје, и на Отсекот за Драматургија при Факултетот за драмски уметности. Нејзините полиња на интерес се пишувањето за филм и театар, наратологијата, имагологијата на Балканот, Другоста.

Display # 
Title Created Date Hits
SAMUEL BECKETT, MODERN MAN AND CLASSICAL THEATRE 23 April 2013 15882