Пол А. Бове

Пол А. Бове е роден во Филаделфија во 1949 година. Од 2005 година е почесен професор на Универзитетот во Питсбург, каде предава од 1979 година. Во периодот меѓу 1994 и 1999 година член е на бордот директори на Институтот за постмодерни студии на Пекиншкиот универзитет. Долго време работи како уредник на boundary 2, меѓународно списание за теми од областа на книжевноста и културата. Еден од главните интереси му е третирањето на проблемот на Вистината во книжевноста, критиката и философијата.

Display # 
Title Created Date Hits
DISCOURSE 23 April 2013 11965