LITERARY HERMENUTICS

Display # 
Title Author Hits
ГЛАСОТ КАКО ПОТВРДА НА ПОСТОЕЊЕТО Written by Ана Костовска 12719
ХEРМЕНЕВТИКА НА КНИЖЕВНИТЕ ИДЕНТИТЕТИ Written by Ката Ќулавкова 12600
КРИКОТ НА ЦРНИОТ СВЕТ Written by Љубица Спасковска 11169
ПРАЗНИНИТЕ И ОТСУТНАТА СМИСЛА ВО РОМАНОТ ТЕРАСА ВО РИМ ОД ПАСКАЛ КИЊАР Written by Ацо Пероски 10161