LITERARY HERMENUTICS

Display # 
Title Author Hits
ГЛАСОТ КАКО ПОТВРДА НА ПОСТОЕЊЕТО Written by Ана Костовска 13476
ХEРМЕНЕВТИКА НА КНИЖЕВНИТЕ ИДЕНТИТЕТИ Written by Ката Ќулавкова 13411
КРИКОТ НА ЦРНИОТ СВЕТ Written by Љубица Спасковска 11807
ПРАЗНИНИТЕ И ОТСУТНАТА СМИСЛА ВО РОМАНОТ ТЕРАСА ВО РИМ ОД ПАСКАЛ КИЊАР Written by Ацо Пероски 10792