LITERARY HERMENUTICS

Display # 
Title Author Hits
ГЛАСОТ КАКО ПОТВРДА НА ПОСТОЕЊЕТО Written by Ана Костовска 11973
ХEРМЕНЕВТИКА НА КНИЖЕВНИТЕ ИДЕНТИТЕТИ Written by Ката Ќулавкова 11790
КРИКОТ НА ЦРНИОТ СВЕТ Written by Љубица Спасковска 10511
ПРАЗНИНИТЕ И ОТСУТНАТА СМИСЛА ВО РОМАНОТ ТЕРАСА ВО РИМ ОД ПАСКАЛ КИЊАР Written by Ацо Пероски 9497