INTERMEDIALITY

Display # 
Title Author Hits
POETHRY AND PAINTING Written by Едвард Луси Смит 13150
ЛИЦЕТО, ОГЛЕДАЛОТО, ИДЕНТИТЕТОТ ВО ТРИ БОИ ОД КШИШТОВ КИШЛОВСКИ Written by Мерсиха Исмајлоска 13098
СЛИКАТА КАКО СУДБИНА НА ЗБОРОТ- И „ТАЈНИОТ ПЕЈЗАЖ ОД НЕДОРЕЧЕНИ ЗБОРОВИ“- Written by Елизабета Шелева 12137
DOGVILLE-TOWN WITHOUT CITIZENS, TOWN WITHOUT PEOPLE Written by Славчо Димитров 15195
ПОЕТОТ И СЛИКАРОТ - ЗАГОВОРНИЦИ НА ТАЈНАТА Written by Влада Урошевиќ 12551
ПЕСНАТА И ЛИКОВНОТО ДЕЛО Written by Јан Замбор 13233