Ренате Лахман

Ренате Лахман родена е во Берлин. Таа е универзитетски професоор. Се занимава со проблемите на славистиката и науката за книжевност. Член е на Европската Академија во Хајделберг. Нејзина најзначајна книга е книгата Меморијата и литературата. Интертекстуалноста во рускиот модернизам.

Прикажи # 
Наслов Created Date Посети
МНЕМОТЕХНИКА И СИМУЛАКРУМ 23 Април 2013 17387