Ана Јакимска

Ана Јакимска е родена во 1988, во Гевгелија. Живее во Скопје. Студентка е на Катедрата за општа и компаративна книжевност, при Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ во Скопје, и на Отсекот за Драматургија при Факултетот за драмски уметности. Нејзините полиња на интерес се пишувањето за филм и театар, наратологијата, имагологијата на Балканот, Другоста.

Прикажи # 
Наслов Created Date Посети
СЕМЈУЕЛ БЕКЕТ, МОДЕРНИОТ ЧОВЕК И КЛАСИЧНИОТ ТЕАТАР 23 Април 2013 19216