Габриела Ивановска

Габриела Ивановска, дипломира на Катедрата за општа и компаративна книжевност во 2005 год. Сега е запишана на постдипломски студии на истата Катедра, со посебен интерес за мито-критика, наратологија и родови студии. Во текот на 2000/2001 година престојува на „Westminster College-MO”, САД, како стипендист на Фондацијата Институт Отворено Општество. Објавува есеи во периодиката. Учествувала во проекти на Бирото за развој и унапредување на образованието. Во текот на летниот семестар во учебната 2004/05 година била ангажирана како демонстратор по предметите „Увод во книжевност“ и „Архаични поетики“на Катедрата за општа и компаративна книжевност. Говори англиски и шпански јазик.

Прикажи # 
Наслов Created Date Посети
ЗАД ПРЕВЕЗОТ НА СКАЗНИТЕ 23 Април 2013 23608