Гоце Смилевски

Goce SmilevskiГоце Смилевски (1975) е раскажувач и романсиер, есеист и компаратист. Има дипломирано на Катедрата за општа и компаративна книжевност. Постдипломец е на групата Наука за книжевност. Престојувал во Прага. Објавува раскази во книжевните списанија и весници во Македонија. Во 1994 година на анонимниот конкурс на „Вардар филм“ за сценарио за игран филм победило неговото сценарио „Клаус“. Во 1998 година ја добил наградата "Блаже Конески, Нова Македонија.