Едвард Д. Хирш

Е. Д. Доналд Хирш, Џр. (E. Donald Hirsch, Jr) 
Основач и претседавач на одборот на Фондацијата Основно Знаење (Core Knowledge Foundation) и е главниот поборник за нешто што може најдобро да се опише како движење за "враќање кон основното."Академските познавања и титули ги добил на универзитетите Корнел и Јејл (Cornell, Yale Uiversities) и е универзитетски професор по хуманистчки науки при Универзитетот на Вирџинија, Меморијалот на Линден Кент, (University of Virginia, Linden Kent Memorial) каде предава романтизам, теорија на критика, културни студии. 
Книги: Училиштата кои ни се потребни и зошто ги немаме(The Schools We Need and Why We Don't Have Them), New York, Doubleday, 1996. Што треба да знае вашето дете во градинка (What Your Kindergartner Needs to Know) Doubleday, 1996. Ко-уредник на Темел за Изграdba (Build On), New York, Doubleday, 1996. Што треба да знае вашето дете во шесто одделение (What Your Sixth Grader Needs to Know), Doubleday, 1993. Што треба да знае вашето дете во петто одделение (What Your Fifth Grader Needs to Know), Doubleday, 1993. Што треба да знае вашето дете во четврто одделение (What Your Fourth Grader Needs to Know), Doubleday, 1992. Што треба да знае вашето дете во трето одделение (What Your Third Grader Needs to Know), Doubleday, 1992.Што треба да знае вашето дете во второ одделение (What Your Second Grader Needs to Know), Doubleday, 1991. Што треба да знае вашето дете во прво одделеие (What Your First Grader Needs to Know), Doubleday, 1991. Прв речник на културната писменост (A First Dictionary of Cultural Literacy), Houghton-Mifflin, 1989. Ко-автор на Речникот на културната писменост (The Dictionary of Cultural Literacy), Houghton-Mifflin, 1989. Преведено на Холандски, Шведски, Германски 2-ро Изд., 1993. Kulturna pismenost (Cultural Literacy), Houghton Mifflin, 1987. Преведено на Јапонски, Кинески. Филозофија на композицијата (The Philosophy of Composition), U. of Chicago Press, 1977. Целите на толкувањето (The Aims of Interpretation), U of Chicago Press, 1976. Преведено на Италијански, 1978 и на Унгарски. Валидност при толкувањето (Validity in Interpretation), Yale, 1967. Преведено на Германски, 1976 Италијански, 1973. Невиност и Искуство: Вовед во Блејк (Innocence and Experience: An Introduction to Blake), Yale, 1964. 2-ро поправено издание, U of Chicago Press, 1975. Вордсворт и Шелинг (Wordsworth and Schelling) Yale, 1960.

Прикажи # 
Наслов Created Date Посети
ТРИ ДИМЕНЗИИ НА ХЕРМЕНЕВТИКАТА 23 Април 2013 16684