Калина Малевска

Калина МАЛЕСКА е родена на 29 јули 1975 година. Има завршено англиски јазик и книжевност на Филолошкиот факултет во Скопје. По студиите, работела како професор по англиски јазик; а потоа работела како новинар(„Македонија Денес“ и Денес) и како преведувач (центар за печат и информации во НАТО. Во моментов е на постдипломски студии по книжевност на филолошкиот факултет во Скопје. Има објавено збирка раскази "Недоразбирања", а пишува и песни, што се објавени во неколку списанија, мегу кои и Разгледи. 
Превод: „Oxford Dictionary of Politics” и „Мегународна политика” – антологија на текстови во областа на мегународната политика од Тукидид до Кохејн. [email protected];