Катерина Миленова

Катерина Миленова (1982). Дипломирала на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ - Скопје во 2006 година на Групата за италијански јазик и книжевност. Запишана е на постдипломски студии на Катедрата за општа и компаративна книжевност на Филолошкиот факултет во Скопје. Од февруари 2007 година е ангажирана како демонстратор на Катедрата за романски јазици, група италијански јазик и книжевност при Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ - Скопје. Остварила неколку студиски престои во Италија, на Универзитетите во Бари и Перуџа. Во периодиката објавила неколку преводи од италијански јазик.

Прикажи # 
Наслов Created Date Посети
ДИЈАЛОГ ВО ТИШИНА 23 Април 2013 13815
ИТАЛО КАЛВИНО И ПРОЕКТОТ ИТАЛИЈАНСКИТЕ СКАЗНИ 23 Април 2013 14547