Маријанa Ѓорѓиева

Маријана Ѓорѓиева, (1970), предавач по германски јазик при Одделот за нематични факултети на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ во Скопје, каде работи од 1997 година. Дипломирала на Филолошкиот факултет во Скопје на групата за германски јазик со македонски јазик во 1992 г. Била на повеќе студиски престои на универзитети во СРГерманија. Постдипломските студии од областа на науката за книжевноста се во тек. Работела како професор по германски јазик во училишта во Скопје.