Мерсиха Исмајлоска

Мерсиха Исмајлоска е родена 1980 година во Струга. Во 2003 завршила општа и компаративна книжевност, научна насока. Mагистрирала на тема од компаратистиката и теоријата на филмот. Објавува во електронското списание www.mirage.com.mk.