Мирлинда Крифца

Име: Мирлинда Крифца 
Дата на раѓање: Јануари 24, 1969 
Место: Дебар, Р. Македонија 
Адреса: „Георги Попхристов” 6/7-9, 1000 Скопјe 
Тел.: +389 91 621 527 (070 606 515) 

РАБОТНО ИСКУСТВО

1994 Филолошки факултет, Катедра за албански јазик и книжевност 
1992/1994 „Зеф Луш Марку” Професор по албански јазик и книжевност 
1993/1994 Soros International House 
1991/1992 Македонско Радио 

ОБРАЗОВАНИЕ

2001 Докторат по литература „Интертекстуалноста во албанскатa литература меѓу двете светски војни" 
1998 Магистериум по литература „Поезијата на Л.Порадеци” 
1987/1991 Филолошки факултет, Катедра за Албански јазик и литература; Студент на годината ,9.77 
1983/1987 Гимназија „Зеф Луш Марку”- Скопје

Прикажи # 
Наслов Created Date Посети
ФАН НОЛИ ВО ДИЈАЛОГ СО БИБЛИЈАТА 23 Април 2013 18852