Недрет Куран Бурчоглу

Квалификации:

Професор на студиите за преведување 
Соработник професор на Германистика 
Помошник професор на Катедрата за Модерна Турска Литература 
TEFL Сертификат 
Сертификат во областа на Археологија, Историја на Уметност и Туркологија 

Јазици


Германски, Англиски 

Академски титули 

Професор на студиите за преведување, на Универзитетот Bogazici, 1998-2001 
Соработник професор, катедра за преведување и интерпретација, на Универзитетот Bogazici, 1992-1998 
Соработник професор на Германистика, на Универзитетот Istanbul, 1992 
Соработник професор, катедра за преведување и интерпретација, на Универзитетот Bogazici, 1983-1992 
Помошник професор на Катедрата за Модерна Турска Литература, на Универзитетот Istanbul, 1983 


Професионални и академски искуства


Професор на Факултетот за Уметност и Наука, на Универзитетот Yeditepe,2001- 
Визитинг професор на Центарот за централно-источни студии, Универзитет Harward, 2000-2001 
Член на DAAD во Германската Амбасада во Анкара, 1999 
Член на Асоцијацијата на професори по Германистика и Преведувачки студии, 
1998-2000 
Професор на студиите за преведување, на Универзитетот Bogazici, 1998-2001. 
Директор на Центарот за Компаративни Европски Студии, 1997-2000 
Визитинг професор на Институтот за Социјални науки, Istanbul Универзитетот, 
1991-1996 
Визитинг професор на Катедрата за Германски Јазик и Литература, Marmara Универзитетот, 1994-1995 
и. т. н. 

ова е само мал дел од огромниот број на професионални и академски искуства на Проф. Недрет Куран Бурчоглу

Прикажи # 
Наслов Created Date Посети
ИДЕНТИТЕТОТ И ДРУГОСТА 23 Април 2013 17074