Автори

 А. Ј. Флиер

Ацо Пероски

Александар Војнески

Ана Алачовска

Ана Јакимска

Ана Костовска

Ана Пејчинова

Ана Стојаноска

Ана Вељаноска

Анастасија Ѓурчинова

Андреа Вајлд

Ангелина Бановиќ Марковска

Армандо Њиши

Бариш АлиБела Глигорова

Билјана Ангеловска

Билјана Туџаровска

Борјана Мојсовска

Керолајн Хагуд

Целестино Делеито

Кристин Барон

Деспина Ангеловска

Дубравка Ораиќ-Толиќ

Душанка Каевска

Едвард Д. Хирш

Едвард Луси Смит

Елена Пренџова

Ели Василевска

Елисавета Поповска

Елизабета Баковска

Елизабета Шелева

Емина Авдиќ

Филипо Томазо Маринети

Габриела Ивановска

Џорџо Агамбен

Гоце Смилевски

Ханс Георг Гадамер

Анри Гарик

Игор Ивковиќ

Ирена Перчинкова Патон

Ирина Талевска

Искра Донева

Искра Тасевска Хаџи-Бошкова

Ива Димовска

Иван Џепароски

Јан Замбор

Јасмина Илиевска

Јасмина Мојсиева - Гушева

Јасминка Илиевска

Јасминка Марковска

Жан Бесиер

Жан-Пјер Вернан

Џоел Вајнсхајмер

Џонатан Калер

Хосе Марија Пас Гаго

Јулија Крстева

Калина Малевска

Ката Ќулавкова

Катерина Јосифоска

Катерина Миленова

Ким Су Хван

Кирил Мираковски

Клаус Улих

Кристина Димовска

Лидија Капушевска-Дракулевска

Лидија Николова

Лилјана Тодорова

Линда Хачион

Липша Леа

Љубица Спасковска

Маја Бојаџиевска

Марица Алексовска

Марија Ѓорѓиева

Марија Мицевска

Марија Проскурнина

Маријанa Ѓорѓиева

Марина Мијаковска

Марта Маркоска

Мерсиха Исмајлоска

Михаил Епштајн

Мајкл Рифатер

Милан Дамјаноски

Мирлинда Крифца

Ненси Армстронг

Наталија Јовановиќ

Наташа Аврамовска

Наташа Атанасова

Небојша Вилиќ

Недрет Куран Бурчоглу

Никола Маџиров

Паола Ѕакарија

Пол Рикер

Пол А. Бове

Петер Рау

Филип Дарос

Рајна Кошка

Ранка Грчева

Ратко Дуев

Ренате Лахман

Ричард Палмер