КОМПАРАТИВНИ ПОЕТИКИ

Прикажи # 
Наслов Автор Посети
НЕКОИ ИМАГОЛОШКИ ПОСТАПКИ ВО МАКЕДОНСКИОТ РОМАН Напишано од Анастасија Ѓурчинова 7274
КАТЕГОРИЈАТА „ХРОНОТОП“ ВО РОМАНОТ ВКУСОТ НА ПРАСКИТЕ ОД ВЛАДА УРОШЕВИЌ Напишано од Лидија Капушевска-Дракулевска 6159
ЖАНРОВСКИТЕ КООРДИНАТИ НА РОМАНОТ ДИВА ЛИГА ОД ВЛАДА УРОШЕВИЌ Напишано од Владимир Мартиновски 5773