КОМПАРАТИВНИ ПОЕТИКИ

Прикажи # 
Наслов Автор Посети
НЕКОИ ИМАГОЛОШКИ ПОСТАПКИ ВО МАКЕДОНСКИОТ РОМАН Напишано од Анастасија Ѓурчинова 15121
КАТЕГОРИЈАТА „ХРОНОТОП“ ВО РОМАНОТ ВКУСОТ НА ПРАСКИТЕ ОД ВЛАДА УРОШЕВИЌ Напишано од Лидија Капушевска-Дракулевска 12850
ЖАНРОВСКИТЕ КООРДИНАТИ НА РОМАНОТ ДИВА ЛИГА ОД ВЛАДА УРОШЕВИЌ Напишано од Владимир Мартиновски 12559