ТЕОРИСКИ ДИСКУРСИ

Прикажи # 
Наслов Автор Посети
ТУЃИОТ ГОВОР (ХЕТОРОГЛОСИЈАТА) И НЕГОВИТЕ ФОРМАЛНО-ДИСКУРЗИВНИ ЕЛЕМЕНТИ НИЗ ТЕОРИСКИТЕ ПРОМИСЛУВАЊА НА МИХАИЛ М. БАХТИН Напишано од Искра Тасевска Хаџи-Бошкова 13741
ТИПОВИ МОДЕРЕН СУБЈЕКТ Напишано од Дубравка Ораиќ-Толиќ 15004